Distanța Zenith

Distanța Zenith
Distanța Zenith este ... Care este distanța Zenith?
. Notată cu z și numărată de-a lungul cercului de înălțime de la 0 la 180˚. Cu înălțimea h este legată de relația Z = 90˚ - h.

Dicționar astronomic. EdwART. 2010.