Anul calendaristic

Anul calendaristic
Anul calendaristic - este ... Care este anul calendaristic?
intervalul de timp principal din sistemul calendaristic dat.

Dicționar astronomic. EdwART. 2010.