De coordonate timp

De coordonate timp
Lumea timp - aceasta este ... Care este coordona lumea timp?
, coordonat cu timpul astronomic.

Dicționar astronomic. EdwART. 2010.