Conectare

Conectare
Void - este ... Ce este Void?
Cea mai mare de dimensiuni celula „vidul“ în univers, la granița care include superciorchini galactici - (analogie cu faguri de albine).

Dicționar astronomic. EdwART. 2010.