Legea gravitației

Legea gravitației
Legea gravitației - este ... Care este legea gravitației?
legea gravitației Nyutonazakon fizică: forța f atracție reciprocă cu masele m1 și m2, la o distanță r, este dată de: f = G · m1 · m2 / r2, unde G - constanta gravitațională.

Dicționar astronomic. EdwART. 2010.