Feroaliaje

Feroaliaje
Feroaliaje - l ... Ce ferroalloys?

feroaliaje - aliaje de fier cu alte elemente (cr, Si, Mn, Ti, etc.), utilizate în principal pentru dezoxidare și alierea oțel (de exemplu ferocrom, ferosiliciu). Prin feroaliaje convențional includ, de asemenea, unele aliaje care conțin fier numai ca impurități (silicocalcium, silicomanganese și colab.), Și anumite metale și nemetale (Mn, Cr, Si), cu un conținut minim de impurități. Obținută din minereuri sau concentrate în cuptoare electrice sau în mine de topire.

Mare dicționar encyclopedic. 2000.