Accelerator

Accelerator
Accelerator - este ... Ce este pedala de accelerație?
- pedala de gaz.

EdwART. Dicționarul jargonului auto, 2009